Œĩ‘IžŪËßÝļÞŧēÄ
*œ*:;;:*œ*:;;:*œ**œ*:;;:*œ*:;;:*œ*